Všeobecné informace

Poukazy

S objednávkou zájezdu prosíme současně uveďte, že vám byl vystaven poukaz, který chcete uplatnit. Při objednávání zájezdu na našich internetových stránkách napište číslo vašeho poukazu do poznámky.

POUKAZ na odložené čerpání služeb – platnost poukazu je do 31.12.2021. Poukaz je přenosný a je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Eurocykl Herdegen s.r.o. u pojišťovny Uniqa. Poukaz použijete jako platbu na vybraný a objednaný zájezd do 31.12.2021. Platnost poukazu se váže k datu objednání zájezdu bez ohledu na termín konání zájezdu.

Přeprava osob

Do zahraničí klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou a kávovarem.

Přeprava kol (přívěs na kola)

Kola jsou přepravována ve skříňovém uzamykatelném přívěsu, který je tažen za autobusem. Kola v přívěsu ukládá zkušený pracovník, účastníci si kola sami nenakládají. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie se přepravují v zavazadlovém prostoru autobusu. Po letech vylepšování jsou nyní kola upevňována v přívěsu co nejohleduplněji.

Doporučené typy kol

Na zájezdy s výlety na kolech, které pořádáme, jsou vhodná kola silniční, trekkingová, crossová nebo horská. Na zájezd si lze vzít i předem nahlášené elektrokolo. U silničních kol doporučujeme širší pláště. Nevhodná jsou kola s galuskami nebo úzkými plášti, protože některé výlety jsou vedeny po cestách bez asfaltového povrchu. Horská kola nevyužijí všech svých předností, protože se nebudeme pohybovat těžkým terénem ani v extrémním stoupání.

Nástupní místa

U každého zájezdu jsou uvedena plánovaná nástupní místa. Po dohodě s cestovní kanceláří je možno nastupovat i na dalších místech na trase. Podrobnosti k zájezdu s přesnými časy a místy odjezdů budou uvedeny v Pokynech pro účastníky zájezdu, které účastník obdrží 10 – 14 dní před odjezdem.

Parkování aut

V některých nástupních místech si můžete po dobu dovolené zanechat auto na hlídaných placených parkovištích. Informace obdržíte a místo si případně můžete rezervovat na uvedených telefonních číslech.

BRNO – Parkoviště ÚAN Zvonařka (u autobusového nádraží), vjezd od křižovatky ulic Trnitá a Košťálová, Brno, tel.: 737 086 076. Cena pro klienty cestovní kanceláře Eurocykl je 150 Kč/den při parkování během zájezdu a platbě předem při příjezdu. Parkoviště hlídané kamerovým systémem.

OLOMOUC – podzemní parkoviště, Jeremenkova ulice (naproti hlavnímu nádraží ČD), tel.: 603 192 557, www.tsmo.cz. (cca 240 Kč/den).

OSTRAVA – Garáže Dubina, Horní ulice 283, tel.: 607 825 600, (cca 50 Kč/den, 290 Kč/týden). Parkování lze objednat předem na www.onlineparking.cz.

PLZEŇ – podzemní garáže v ulici U Ježíška 2 (nedaleko hlavního nádraží ČD), tel.: 733 710 318, www.garaze-plzen.cz. (cca 150 Kč/den, 540 Kč/týden).

PRAHA – parkoviště u letiště Praha, Rakovnická 183/51, Praha Ruzyně, tel.: 774 520 102, www.parkoviste-u-letiste.cz, (cca 700Kč/5-7 dní). Odvoz na nástupní místo na Zličíně po domluvě možný. 

Informace a kontakty o možnostech parkování jsou aktualizovány při vydání katalogu. Během roku může dojít ke změnám.

POJIŠTĚNÍ
 

Cestovní pojištění u smluv o zájezdu uzavřených od 1. 12. 2021

Součástí ceny zájezdu je nově balíček cestovního pojištění sjednaného u UNIQA pojišťovny, a.s.
Všem účastníkům zájezdů je cestovní kanceláří automaticky sjednáváno cestovní pojištění. Toto cestovní pojištění je nedílnou součástí zájezdu a nelze jej z ceny zájezdu vyjmout. 

Balíček cestovní pojištění UNIQA zahrnuje:
pojištění léčebných výloh, asistenční služby, úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel, připojištění zimních sportů, pojištění stornopoplatků zájezdu.

U pojištění stornopoplatků se na pojistném plnění podílí pojištěný spoluúčastí ve výši 20 %.

Před uzavřením smlouvy o zájezdu se zákazník seznámí se smluvními podmínkami vztahujícími se k pojištění, tak aby mu byly všechny poskytnuté informace srozumitelné.

Pojištění / Typ Pojištění                                                                                           Pojistná částka    Pojistná částka
                                                                                                                                   zájezdy Evropa        zájezdy ČR

Pojištění léčebných výloh (včetně akutního zubního ošetření)                                    7 000 000 Kč               NE         
Pojištění asistenčních služeb                                                                                       7 000 000 Kč               NE
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění                                   7 000 000 Kč               NE
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:      
- náklady na repatriaci pojištěného                                                                              7 000 000 Kč               NE
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného                                                 7 000 000 Kč               NE
- náklady na vyslání opatrovníka                                                                                    140 000 Kč               NE
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty                                                            140 000 Kč               NE
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování                           140 000 Kč               NE
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů                                                                 140 000 Kč               NE
- zachraňovací náklady                                                                                               2 100 000 Kč               NE
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu            140 000 Kč               NE
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému                                                             140 000 Kč               NE
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu                                                                    150 000 Kč          150 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu                                                                      300 000 Kč         300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)                    150 Kč / den        150 Kč / den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby                                   5 000 000 Kč       5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel (5 000 Kč / položka v zavazadle)                                                  20 000 Kč            20 000 Kč
Připojištění zimních sportů                                                                                                    ANO                    NE
Připojištění nebezpečných sportů                                                                                           NE                     NE
Pojištění stornovacích poplatků – spoluúčast 20 %                                                         30 000 Kč            15 000 Kč

Onemocnění Covid-19
Součástí cestovního pojištění je hrazení nákladů v případě pozitivního testu na onemocnění Covid-19 v zahraničí a následné povinné umístění do karantény. Pojištění hradí náklady na ubytování až do výše 2 500 Kč na jednoho pojištěného a jeden den, v souhrnné výši však maximálně do 30 000 Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě.

Kompletní informace k cestovnímu pojištění u pojišťovny Uniqa 

Všeobecné pojistné podmínky EU53611E Cestovní pojištění UCZ/CES/20 platné od 1.11.2020

Informační dokument o pojistném produktu IPID Cestovní pojištění EU53161E

 

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny Uniqa pod číslem smlouvy 1357521232. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Certifikát pojištění je k nahlédnutí kliknutím na kopii certifikátu vpravo.

Doklad o pojištění je zobrazen níže.

 

 

 

 Pohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí