NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K CYKLOZÁJEZDŮM
S PROGRAMEM PRO DĚTI

Tak jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v letošní sezóně do programu opět zařazujeme cyklozájezdy s programem pro děti. V roce 2024 bude animační program připraven u těchto zájezdů: Neziderské jezero (Rakousko / Maďarsko) a Slovinská jezera (Slovinsko). Všechny tyto zajezdy také naleznete zde.

PROGRAM PRO DĚTI – DOTAZY

Jak se cyklozájezd s programem pro děti liší od klasického cyklozájezdu?

Hlavním rozdílem je připravený doprovodný program pro děti, který po výletech na kole organizuje animátor. Délka výletů je také kratší než u našich klasických cyklozájezdů. Zájezdu se může účastnit úplně každý. Jet společně s dítětem není podmínkou. Je však nutné počítat s tím, že se zájezd svým zaměřením snaží vyhovět potřebám dětí.

Jak jsou výlety na kole náročné?

Program výletů na kole je přizpůsoben dětem jak svou délkou, tak i profilem trasy. Obvyklá délka výletů se pohybuje v rozmezí 25–45 km. Výlety jsou vedeny většinou po cyklostezkách, ale mohou se kombinovat se silničními úseky. V tom případě se snažíme volit méně frekventované cesty. Je však nutné, aby byly děti zvyklé na kole jezdit a měly základní cyklonávyky pro pohyb po cyklostezkách a na silnici. U některých výletů, pokud je to možné, jsou nabízeny dvě varianty – kratší a delší. Jako podporu pro méně zkušené dětské cyklisty je také vhodné použít speciální spojovací tyč. Děti bývají spojeni touto tyčí s kolem rodiče nebo doprovodu na část, případně na celý výlet.

Jaký doprovodný program je pro děti připraven?

Program je sestaven z různých her, soutěží i výtvarných činností. Náplň programu je určena dětem ve věku 5–12 let. Pro děti budou připraveny drobné odměny. Pokud animace zaujme i starší děti, mohou se samozřejmě programu zúčastnit také nebo pomáhat s organizací různých soutěží a her pro menší děti.

Kdy animační program probíhá a jak je organizován?

Animační program probíhá až po výletech na kole, nejčastěji po večeři. V některých dnech může výjimečně animační program začít hned po výletě a být večeří přerušen. Animátor si děti v určeném čase přebere. Rodiče a doprovod se programu neúčastní. Mohou volný čas využít podle svého přání. Animátor vždy oznámí čas ukončení programu a po jeho skončení děti rodičům a doprovodu opět předá. Děti se nemusí animačního programu účastnit každý den. Záleží na jejich chuti. Animátor je do programu nemůže a nebude nutit. Z našich zkušeností víme, že se děti na animační program těší a baví je. Případný počáteční ostych bývá překonán. 

Musíme se každý den s dětmi účastnit výletů na kole?

Nemusíte. Ubytováni jsme po celou dobu zájezdu vždy na jednom místě, tak není problém vynechat některý z výletů.

Mohou se zájezdu zúčastnit děti bez doprovodu dospělé osoby?

Ne, nemohou. Dítě musí vždy na zájezdu doprovázet dospělá osoba.Pohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí