NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K CYKLOZÁJEZDŮM S PROGRAMEM PRO DĚTI

Tak jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v letošní sezóně do programu opět zařazujeme cyklozájezdy s programem pro děti. V roce 2017 bude animační program pro děti připraven u zájezdů Ennská a Tauernská cyklostezka (oba Rakousko), Trojmezí (Slovinsko, Rakousko a Itálie) a Slovinsko – termály na Muru. Najdete je v katalogu na stranách 30, 34, 39 a 40 nebo zde.

PROGRAM PRO DĚTI – DOTAZY

Jak se cyklozájezd s programem pro děti liší od klasického cyklozájezdu?

Hlavním rozdílem je připravený doprovodný program pro děti, který po výletech na kole organizuje animátor. Délka výletů je také kratší než u našich klasických cyklozájezdů.

Jak jsou výlety na kole náročné?

Výlety na kole nejsou náročné. Program výletů na kole je přizpůsoben dětem jak svou délkou, tak i profilem trasy. Obvyklá délka výletů se pohybuje v rozmezí 25–45 km tak, aby výlety byly zvládnutelné dětskými účastníky. Pokud jsou na kole děti zvyklé jezdit, výlety bez problémů zvládají. U některých výletů, pokud je to možné, jsou nabízeny dvě varianty – kratší a delší.

Mohu si na zájezd vzít speciální spojovací tyč svého a dětského jízdního kola?

Ano, můžete. Tyč slouží jako podpora pro dítě v jeho cykloturistických začátcích. Děti bývají spojeni touto tyčí s kolem rodiče nebo doprovodu na část, případně na celý výlet. Zde záleží na věku a zdatnosti dítěte.

Mohou se cyklozájezdu s programem pro děti zúčastnit i klienti, kteří s sebou neberou žádné děti?

Ano, mohou. Zájezdu se může účastnit úplně každý. Jet společně s dítětem není podmínkou. Je však nutné počítat s tím, že se zájezd svým zaměřením snaží vyhovět potřebám dětí.

Jaký doprovodný program je pro děti připraven?

Program je sestaven z různých her, soutěží i výtvarných činností. Náplň programu je určena dětem ve věku 4–12 let. Pro děti budou nachystány drobné odměny.

Kdy animační program probíhá?

Animační program probíhá až po výletech na kole, nejčastěji po večeři. V některých dnech může výjimečně animační program začít hned po výletě a být večeří přerušen.

Probíhá animační program i během dne při cyklovýletu?

Neprobíhá. Výlety na kolech absolvují děti společně s rodiči nebo s doprovodem po doporučených trasách.

Jak je animační program organizován?

Animátor si děti v určeném čase přebere. Rodiče a doprovod se programu neúčastní. Mohou volný čas využít podle svého přání. Animátor vždy oznámí čas ukončení programu a po jeho skončení děti rodičům a doprovodu opět předá.

Musí se děti účastnit animačního programu?

Děti se nemusí animačního programu účastnit každý den. Záleží na jejich chuti. Animátor je do programu nemůže a nebude nutit. Z našich zkušeností víme, že se děti na animační program těší a baví je. Případný počáteční ostych bývá překonán.

Musíme se každý den s dětmi účastnit výletů na kole?

Nemusíte. Ubytováni jsme po celou dobu zájezdu vždy na jednom místě, tak není problém vynechat některý z výletů.

Mohou se zájezdu zúčastnit děti bez doprovodu dospělé osoby?

Ne, nemohou. Dítě musí vždy na zájezdu doprovázet dospělá osoba, která se mu také věnuje po celou dobu zájezdu.